Giỏ hàng

Chân máy quay phim

Chân quay Sachtler V15 Carbon

21,000,000đ
Còn hàng

Chân quay Benro KH26P

3,500,000đ
Còn hàng

Chân quay Benro KH25P

2,900,000đ
Còn hàng

Chân quay Sachtler V12 Pro Carbon

12,800,000đ
Còn hàng

Chân quay Sachtler V12 Carbon

12,200,000đ
Còn hàng

Chân quay Sachtler V12 nhôm

10,500,000đ
Còn hàng

Chân quay Jieyang JY-0606B

2,600,000đ
Còn hàng

Chân quay Jieyang JY-0508AD (Giằng dưới)

2,500,000đ
Còn hàng

Chân quay Jieyang JY-0508A

2,200,000đ
Còn hàng

Chân quay Jiejang JY-0509B

1,800,000đ
Còn hàng

Chân baby Jiejang JY-75D

1,800,000đ
Còn hàng

Chân monopod Jieyang JY-0506B

1,950,000đ
Còn hàng