Tính năng nổi bật

1:Adjustable Top Handle for Sony FX6(ES-T20-TH2)*1
2:Multi-Functional Top Plate for Sony FX6(ES-T20-MTP)*1
3:Side Arm for Sony FX6(ES-T20-SA)*1
4:Vertical Mounting Plate for Sony FX6(ES-T20-VMP)*1
5:Battery Plate for Sony FX6 – V Mount(ES-T20-BTP-V)*1
6:Quick Release Baseplate for Sony FX6(ES-T20-QRBP)*1:
7:Wireless Video Mounting Bracket for Sony FX6(ES-T20-WVM)*1

  • Nhà sản xuất: TILTA
  • Xuất xứ: China
  • Giá bán: 8,500,000đ
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Tình trạng: Còn hàng

1:Adjustable Top Handle for Sony FX6(ES-T20-TH2)*1
2:Multi-Functional Top Plate for Sony FX6(ES-T20-MTP)*1
3:Side Arm for Sony FX6(ES-T20-SA)*1
4:Vertical Mounting Plate for Sony FX6(ES-T20-VMP)*1
5:Battery Plate for Sony FX6 – V Mount(ES-T20-BTP-V)*1
6:Quick Release Baseplate for Sony FX6(ES-T20-QRBP)*1:
7:Wireless Video Mounting Bracket for Sony FX6(ES-T20-WVM)*1

1:Adjustable Top Handle for Sony FX6(ES-T20-TH2)*1
2:Multi-Functional Top Plate for Sony FX6(ES-T20-MTP)*1
3:Side Arm for Sony FX6(ES-T20-SA)*1
4:Vertical Mounting Plate for Sony FX6(ES-T20-VMP)*1
5:Battery Plate for Sony FX6 – V Mount(ES-T20-BTP-V)*1
6:Quick Release Baseplate for Sony FX6(ES-T20-QRBP)*1:
7:Wireless Video Mounting Bracket for Sony FX6(ES-T20-WVM)*1